Vizualizacije Vrtec Pedenjped

Izdelava 3d vizualizacij vrtca Pedenjped v Ljubljani. Natečajni predlog: mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a. – avtor, Boštjan Gabrijelčič, u.d.i.a. – avtor, Tomaž Budkovič, u.d.i.a. – avtor, Aleš Gabrijelčič, abs. arh. – avtor, dr. Mitja Mazej, u.d.i.s. – konzultant za strojne instalacije, dr. Bruno Dujič, u.d.i.g. – konzultant za statično zasnovo, Denis Rovan, m.i.a. – konzultant za arhitekturno zasnovo.

Leto:2013 Naročnik: Arhitektura d.o.o. Arhitektura: Arhitektura d.o.o.

3d vizualizacije arhitektura natecaj 2 izdelava renderjev 3d vizualizacije arhitektura natecaj 3 izdelava renderjev 3d vizualizacije arhitektura natecaj 5 3d vizualizacije arhitektura natecaj 6