Vizualizacije Nordijski Center Planica

Renderji predstavljajo segmente izbranih delov projekta. Predstavitev NCP je izdelana v zimskem in letnem času. Predstavitev obsega delo avtorskih skupin: Abiro ( obnova in dograditev skakalnic, RTV in sodniški stolpi ob skakalnicah, prenova nemškega stolpa ter posebno poševno dvigalo namenjeno za dostop do naštetih objektov), Biro Stvar (osrednji objekt za smučarske teke, ogrevalni objekti ob skakalnicah ter infrastrukturni objekti Čaplja, Kavka ter RTV dom ob vznožju skakalnic ), Studio AKKA ( Krajinska ureditev celotnega območja). Projekt bo zgrajen predvidoma leta 2013…

Leto: 2011 Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica Arhitektura:ABIRO, Studio AKKA, Biro STVAR