Vizualizacije Center starejših občanov Izola

Vizualizacije Centra starejših občanov Izola.

Leto:2013 Naročnik: Dekleva Gregorič Arhitekti Arhitektura: Dekleva Gregorič Arhitekti

3D Vizualizacije Dekleva Gregoric Izola 4

3D Vizualizacije Dekleva Gregoric Izola 1

3D Vizualizacije Dekleva Gregoric Izola 3