Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki

Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki

Natečaj _2.nagrada  Arhitektura: Jože Skok, Matej Mejak, Katja Aljaž Leto: 2014

ANALIZA ZNAČILNOSTI NASELJA

Naselje je sestavljeno iz različnih vaških funkcionalnih sklopov (stanovanjski objekti, kmetije, gospodarska poslopja, hlevi, delavnice, kurniki,…), ki so se sčasoma gradili v tipičen raščen vaški mozaik. Med objekti je nešteto malih in večjih zelenih ter razdrobljenih tlakovanih prostorov, ki prekinjajo pozidavo in omogočajo prehodnost med objekti. Celotno staro jedro naselja je označeno kot izredna kvaliteta (južno od ceste skupaj s cerkvijo).

Na vzhodnem delu (ob šoli) se je vzpostavilo drugo jedro – center javnih servisov (pošta, trgovina, športne površine, prostori krajevne skupnosti, zavod za ustvarjanje in izobraževanje, osnovna šola, vrtec,…). Izrazit je strukturiran južni rob naselja (obdelovalne površine). Vedute se odpirajo na jug.

Vrtec in sola cerklje ob krki koncept 02

KONCEPT IN ZASNOVA

Iz prostorskih analiz je razvidno, da je naselje raščeno iz več drobnih vaških struktur, ki predstavljajo posamezne funkcionalne sklope oziroma osnovne enote vaške zazidave (stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – kurniki, delavnice, kozolci,…) in posledično majhnih razdrobljenih zelenih in tlakovanih površin (sadovnjaki, travniki, polja, vrtovi, dvorišča,…), ki omogočajo prehodnost med objekti. Prav tako kot naselje, tudi zasnova šole in vrtca sledi ideji posameznih funkcionalnih sklopov , ki so razpostavljeni na način, da med seboj ustvarjajo členjene tlakovane in zelene prostore, ki omogočajo prehodnost.

Celotna zasnova izhaja iz odločitve po ohranitvi volumna in fasade stare šole, medtem, ko se novejši prizidek s telovadnico in povezovalni traktom poruši. Zasnovo šole tako pogojuje navezava na obstoječi objekt stare šole. Natančneje, volumen nove šole se z navezavo na stari del razvije v ozadju, v obliki črke L in tako zameji prostor šolskega dvorišča. Volumen telovadnice je potopljen v teren in namenoma ločen od objekta šole. Takšna postavitev telovadnice ustvari varno, mirno in zaščiteno pred hrupom šolsko dvorišče pred glavnimi vhodi , ter vmesno „buffer cono“. Oblika L omogoča tudi najbolj optimalno osvetlitev in orientacijo matičnih učilnic prve triade. Volumen vrtca je pritličen in postavljen na skrajni južni del novega objekta šole tako, da igralnice orientira proti južnem zazelenjenem delu in omogoča neposredno povezavo z zelenemi površinami in otroškim igriščem.

Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki  

ZAPS