Natečaj EUROPAN 12 – RUNNER UP

Mednarodni natečaj EUROPAN 12 GRAZ_RUNNER UP

Arhitektura: Matej Mejak, Katja Aljaž Leto: 2013

…Celoten koncept temelji na ideji čim boljšega povezovanja obravnavanega območja z okolico. Gosta mreža komunikacij, ki deli območje na manjše dele, prestavlja tudi pomembno povezavo med dvema različnima deloma mesta (povezava med mirnim in živahnim delom mesta). Ob teh povezavah so oblikovane razširitve v obliki trgov, športnih igrišč, otroških igrišč, parkov, dvorišč,…V območju osnovne šole je tako ulica oblikovana kot šolsko dvorišče, med stanovanjskimi območji ulica deluje kot igrišče in med športnimi igrišči je povezava oblikovana kot park,…Vse te razširitve v obliki trgov in igrišč, so tlorisno razporejene v obliki šahovnice. Tak način omogoča sistem organiziranja enakovrednega dostopa do zelenih in odprtih površin vsem uporabnikom ter predstavljajo polja, ki omogočajo uporabo prostora različnim uporabnikom v različnih časovnih okvirjih („poliritmična polja“)…

Europan-runner-up-12-Polyrhythmic-fields Europan-runner-up-12-Polyrhythmic-fields_plan

Europan