Kontakt

Ponujamo vam storitve na področju animacij, vizualizacij / renderji in arhitekture: – vizualizacije/ renderji / animacije za predstavitev in delovanje izdelkov; – vizualizacije / renderji / za arhiteturne natečaje ( manjzahtevne vizualizacije in vizualizacije za natečaje lahko izdelamo v nekaj dneh); – vizualizacije / renderji / animacije arhitekture za medije in oglaševanje; – izdelujemo načrte in vizualizacije za individualne gradnje, adaptacije, opremo prostorov ; – svetujemo vam pri načrtovanju in opremljanju.

Vizualizacije Mejak, Matej Mejak s.p.   00 386 41 732 399