Vizualizacije umetniških akademij // Art academies in the area of Šumi, Ljubljana Visualizations

Vizualizacije umetniških akademij na območju Šumi v Ljubljani

Leto // Year: 2016  Arhitektura // Architecture: Kaja Todorovič (Mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a.)