Vizualizacije umetniških akademij // Art academies in the area of Šumi, Ljubljana Visualizations

Leto // Year: 2016  Arhitektura // Architecture: Kaja Todorovič ( Mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a.)